Công trình tiêu biểu

Đá Mỹ Nghệ Anh Đức – Đơn vị tư vấn, xây dựng ĐÁ MỸ NGHỆ uy tín, chất lượng hàng đầu hiện nay tại Làng nghề Đá Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình – là đơn vị tư vấn, thi công, điêu khắc xây dựng các công trình kiến trúc đá mỹ nghệ cao cấp như: Lăng Mộ đá; Mộ đá đẹp (các loại mẫu mộ đá như: mộ đơn, mộ đôi, mộ tròn, mộ có mái, mộ công giáo, mộ tháp đá, mộ an táng 1 lần, mộ đá quây tựa ngai,…); Cuốn thư đá (hay Bình phong, Tắc môn đá) cho Nhà thờ tổ/Từ đường, Bảo điện, Đình làng, Chùa,…; hệ thống Lan can đá (hàng rào đá, tường rào đá); Cầu đá; Rồng đá, Chiếu đá Nhà thờ; Cột đá (cột tròn, cột vuông, cột đồng trụ đá); Cổng đá đẹp (cổng tam quan, cổng tứ trụ, cổng tò vò đá có mái); Bậc thềm đá (bậc tam cấp đá); Chân cột đá (chân kê cột, đá kê cột gỗ) cho Nhà gỗ cổ truyền;… và các sản phẩm, công trình đá mỹ nghệ khác. Quý khách có thể tham khảo chi tiết trong các chuyên mục sản phẩm dưới đây của Nghệ nhân trẻ Anh Đức đã thi công, xây dựng.