Bình phong đá (Cuốn thư) chữ Phúc tiếng Hán cho Khu Lăng đá đẹp Anh Đức được thi công, lắp đặt cùng với các hạng mục cơ bản của Lăng mộ đá tại Ninh Bình như: Lăng thờ đá, Mộ đá đẹp, Lan can đá, Cổng đá, Nổi bật và phong thủy, tâm linh là Mẫu Cuốn thư đá xanh rêu của chúng tôi.

Mẫu Cuốn thư đá đẹp chữ Phúc tiếng Hán cho Khu lăng mộ đá xanh rêu tại Bắc Ninh

Mẫu Cuốn thư đá đẹp chữ Phúc tiếng Hán cho Khu lăng mộ đá xanh rêu tại Bắc Ninh

Có thể bạn quan tâm