Thiết kế Mẫu Lan can đá cho khu Lăng mộ đá công giáo hay Hàng rào đá, được xây dựng bằng đá xanh đen Thanh Hóa, được xây dựng sắc nét, tinh tế, đẳng cấp, bền vững mãi theo thời gian.

Mau Lan can da cho khu Lang mo da cong giao

Mau Lan can da cho khu Lang mo da cong giao

Có thể bạn quan tâm